top of page

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Seviye 4

Epilasyon Uzmanı Seviye 4Table of ContentsToggle

 1. ULUSAL YETERLİLİK

 2. 18UY0344-4

 3. EPİLASYON UZMANI

 4. SEVİYE 4

 5. Epilasyon Uzmanı Seviye 4

 6. ÖNSÖZ

 7. GİRİŞ

 8. Epilasyon Uzmanı Seviye 4

 9. EPİLASYON UZMANI SEİYE 4

 10. 18UY0344-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE YETERLİLİK BİRİMİ

 11. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

 12. EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 13. EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 14. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

 15. 18UY0344-4/B1 ELEKTRO SİSTEM İLE EPİLASYON UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ

 16. YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 17. EK [B1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 18. EK [B1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 19. 18UY0344-4/B2 IŞIK SİSTEMLERİ İLE EPİLASYON UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ

 20. YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 21. EK [B2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 22. EK [B2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 23. YETERLİLİK EKLERİ

 24. EK 1: Yeterlilik Birimleri

 25. EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

 26. ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

 27. ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

 28. ELEKTRO EPİLASYON CİHAZI: Belirli formlardaki elektrik akımları ile kıl kökünü tahrip etmede kullanılan cihazı,

 29. EPİLASYON: Vücuttaki istenmeyen kılları/tüylerin kalıcı ya da uzun süreli uzaklaştırılmasını sağlayan yöntemleri

 30. HİJYEN: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümünü,

 31. ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

 32. İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

 33. İŞ EKİPMANI: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,

 34. IŞIK SİSTEMLİ EPİLASYON CİHAZI: Foto termolize dayanan ışınların ısıya dönerek kıl kökünü tahrip etmede kullanılan cihazı,

 35. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

 36. LUP (LOOP): Işıklı büyüteci,

 37. PROP: Cihazlarda kullanılan başlıkları,

 38. RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

 39. RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

 40. TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

 41. EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

 42. EK 4: Değerlendirici Ölçütleri – epilasyon uzmanı seviye 4

ULUSAL YETERLİLİK

18UY0344-4

EPİLASYON UZMANI

SEVİYE 4

Epilasyon Uzmanı Seviye 4

ÖNSÖZ

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkârlar Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile 1.kez, 25.08.2022 tarih ve 4899 sayılı kararı ile 2. kez tadil edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 ii

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 1. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

 2. Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

 3. Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

 4. Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

 5. Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

 6. Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

 7. Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

Epilasyon Uzmanı Seviye 4

EPİLASYON UZMANI SEİYE 4

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

Epilasyon Uzmanı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

 1. Epilasyon nedir?

 2. Epilasyon, vücuttaki istenmeyen tüyleri uzaklaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle cilt üzerindeki tüyleri kökünden alarak uzaklaştırmayı amaçlar.

 3. Epilasyon uzmanı ne iş yapar?

 4. Epilasyon uzmanı, müşterilerin istenmeyen tüylerini uzaklaştırmak için çeşitli epilasyon yöntemlerini uygular. Bu yöntemler arasında balmumu, epilasyon aletleri, lazer veya IPL (yoğunlaştırılmış ışık) gibi teknikler bulunabilir. Ayrıca, müşterilere cilt bakımı ve epilasyon sonrası tedaviler hakkında da bilgi verir.

 5. Epilasyon uzmanı nasıl olunur?

 6. Epilasyon uzmanı olmak için, genellikle bir eğitim kurumunda epilasyon eğitimi almanız gerekmektedir. Eğitim programı, epilasyon yöntemlerini, cilt anatomisini, hijyen kurallarını ve müşteri iletişimi gibi konuları kapsar. Eğitimi tamamladıktan sonra, sınavlara girmeniz ve belirli bir süre pratik deneyim kazanmanız gerekebilir.

 7. Epilasyon uzmanı sınavı neleri kapsar?

 8. Sınav içeriği ülke veya bölgeye bağlı olarak değişebilir. Genellikle teorik bir sınav ve/veya uygulamalı bir sınavı içerir. Teorik sınav, epilasyon yöntemleri, cilt anatomisi, hijyen kuralları ve güvenlik gibi konuları kapsayabilir. Uygulamalı sınavda ise gerçek müşteriler üzerinde epilasyon becerilerinizi göstermeniz istenebilir.

 9. Epilasyon uzmanı sertifikası veya belgesi neden önemlidir?

 10. Epilasyon uzmanı sertifikası veya belgesi, epilasyon alanında profesyonel bir şekilde çalışabilmeniz için gereklidir. Müşterilere hizmet verirken bu belge, eğitiminizi ve yetkinliğinizi gösterir. Aynı zamanda, yerel yasal düzenlemelere uymak ve güvenli bir şekilde çalışmak için de önemlidir.

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği

 2. Epilasyon uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği

 3. İş ekipmanı ve malzemelerin güvenli kullanımı

 4. Acil durum talimatları

 5. Epilasyon uygulamalarında çevre koruma

 6. Epilasyon uygulamalarında doğal kaynakların verimli kullanımı

 7. Epilasyon uygulamalarında çevresel risk faktörleri

 8. Epilasyon uygulamalarında atık yönetimi

 9. Epilasyon uygulamalarında kalite

 10. Kalite gereklilikleri ve prosedürler

 11. İş ekipmanı ve malzemelerin kalite gereklikleri

 12. Sistemin kalite gereklilikleri

 13. Şikayet işlemleri

EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 1. BİLGİLER No Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik BirimiBaşarım Ölçütü Değerlendirme AracıBG.1Çalışma konusuna göre olası tehlike ve riskleri ayırt eder.A.1.41.1T1BG.2İş süreçleri ile ilgili olası sağlık sorunlarına yönelik önlemleri açıklar.A.2.21.1T1BG.3İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanı için güvenlik önlemlerini tanımlar.A.1.21.1T1BG.4Yapılan işe ve kullanılan iş ekipmanına uygun KKD’leri ayırt eder.A.1.31.1T1BG.5Tehlike, risk ve ramak kala terimlerinin anlamlarını ayırt eder.A.1.4A.1.51.1T1 BG.6İş süreçlerinde kullanılan kozmetiklerin ve temizlik malzemelerinin özelliklerine uygun alınması gerekengüvenlik önlemlerini tanımlar. A.1.6 1.1 T1BG.7Yetkisi dahilindeki iş ekipmanının bakımları ve periyodik muayenelerine ilişkin süreçleri açıklar.A.1.7A.1.81.1T1BG.8Acil durumlara (yangın, patlama, doğal afet vb.) karşı alınması gereken önlemleri açıklar.A.2.21.2T1BG.9Acil durum planının işlev ve önemini açıklar.A.2.11.2T1BG.10Atıkların çevre koruma açısından tehlike ve risklerini ayırt eder.B.1.12.1T1 ©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 418UY0344-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00 No Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü Değerlendirme AracıBG.11Geri dönüştürülebilen malzemeleri ayırt eder.B.1.12.1T1BG.12Atıklarının muhafaza ve bertaraf işlemlerini açıklar.B.1.12.2T1BG.13Çevresel risk faktörlerini açıklar.B.1.1B.1.22.2T1BG.14Epilasyon uygulamalarında tutulması gerekli kayıtları açıklar.B.2.13.1T1BG.15İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanının hata ve arıza tespitini açıklar,B.2.83.2T1 BG.16İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanının hata ve arızadurumlarına karşı alınması gereken önlemlerin açıklar. B.2.8 3.2 T1BG.17Epilasyon uygulamalarında kullanılan iş ekipmanının teknik özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder.B.2.33.2T1BG.18Kalite ve prosedür kavramlarını ayırt eder.B.2.23.2T1BG.19Müşterilerden gelen öneri ve şikayet halinde yapılması gereken işlemleri tanımlar.B.2.6B.2.73.2T1

 2. BECERİ VE YETKİNLİKLER

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 5

18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

EK [B1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 2. Epilasyon uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği

 3. Epilasyon uygulamalarında çevresel risk faktörleri ve atık yönetimi

 4. Epilasyon uygulamalarında kalite gereklilikleri ve prosedürler

 5. Epilasyon cihazları ve iş ekipmanı

 6. İş organizasyonu

 7. Günlük randevuların ayarlanması

 8. Stok ve çalışma alanındaki iş ekipmanı kontrolü

 9. Elektro sistem ile epilasyon

 10. Kılın anatomik ve fizyolojik yapısı

 11. Cilt katmanları ve yapısı

 12. Epilasyon öncesi hazırlık

 13. Elektro sistemli epilasyon makineleri

 14. Elektro epilasyon uygulama işlemleri

 15. Elektro epilasyon sonrası bakım

EK [B1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 1. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 BİLGİLER No Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü Değerlendirme AracıBG.1Epilasyon uygulaması yapılmasına engel teşkil edebilecek sağlık durumlarını açıklar. No Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü Değerlendirme AracıBG.2Kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.D.2.43.1T1BG.3Elektro epilasyon uygulamasında kullanılan iş ekipmanına göre çalışma prensiplerini açıklar.D.4.2E.1.41.23.2T1 BG.4Kıl köküne yapılacak elektro epilasyonuygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. E.2.1-4 3.3 T1 BG.5 Elektro epilasyonda uyulması gereken hijyen kurallarını açıklar. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 T1BG.6Başarılı bir elektro epilasyon işleminde ulaşılması gereken sonuçları tanımlar.E.2.2E.2.43.3T1BG.7Uygulama sonrasında müşteriye verilmesi gereken bilgilerin kapsamını belirtir.E.3.3E.3.43.4T1BG.8Elektro epilasyon uygulanabilecek vücut bölgelerini tanımlar.D.2.4-81.33.1T1BG.9Elektro epilasyon uygulama periyotlarını tanımlar.D.2.4-81.33.1T1BG.10Cildin katmanlarını açıklar.D.2.41.33.1T1BG.11Elektro epilasyon işlemlerinde kullanılan akım türlerine göre uygulama sürelerini tanımlar.D.2.6 E.2.1-41.23.2T1

 2. BECERİ VE YETKİNLİKLER

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 8

18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 9

18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

18UY0344-4/B2 IŞIK SİSTEMLERİ İLE EPİLASYON UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 10

18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

EK [B2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 2. Epilasyon uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği

 3. Epilasyon uygulamalarında çevresel risk faktörleri ve atık yönetimi

 4. Epilasyon uygulamalarında kalite gereklilikleri ve prosedürler

 5. Epilasyon cihazları ve iş ekipmanı

 6. İş organizasyonu epilasyon uzmanı seviye 4

 7. Günlük randevuların ayarlanması

 8. Stok ve çalışma alanındaki iş ekipmanı kontrolü

 9. Işık sistemli epilasyon

 10. Kılın anatomik ve fizyolojik yapısı

 11. Cilt yapısı ve katmanları

 12. Işık sistemli epilasyon makineleri

 13. Epilasyon öncesi hazırlık

 14. Işık sistemli epilasyon uygulama işlemleri

 15. Işık sistemi ile epilasyon sonrası bakım

EK [B2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 1. BİLGİLER No Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü Değerlendirme AracıBG.1Işık sistemli epilasyon uygulaması yapılmasına engel teşkil edebilecek sağlık durumlarını açıklar.F.1.51.33.1T1BG.2Kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.D.2.43.1T1 ©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 1118UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00 No Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü Değerlendirme AracıBG.3Işık sistemli epilasyon uygulamasında kullanılan iş ekipmanının çalışma prensiplerini açıklar.D.4.2F.1.61.23.2T1BG.4Işık sistemli epilasyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.F.2.1-23.3T1BG.5Işık sistemli epilasyon uygulama periyotlarını açıklar.F.2.1-23.3T1 BG.6 Işık sistemli epilasyonda uyulması gereken hijyen kurallarını açıklar. F.1.1-6F.2.1-2F.3.1-41.11.21.43.13.3 T1 BG.7Işık sistemli epilasyon cihazının uygulama ayarlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralar.F.1.2F.1.5F.1.61.23.2 T1 BG.8 Işık sistemli epilasyon uygulamasında işlem basamaklarını sıralar.F.1.1-6F.2.1-2F.3.1-43.13.23.33.4 T1BG.9Uygulama sonrasında müşteriye verilmesi gereken bilgilerin kapsamını belirtir.F.3.33.4T1BG.10Cildin katmanlarını açıklar.D.2.41.33.1T1 BG.11Epilasyon işlemlerinde kullanılan ışık sistemlerini tanımlar.D.2.6 F.1.5-6F.2.1-21.23.2 T1

 2. BECERİ VE YETKİNLİKLER

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 12

18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 13

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

EK 1: Yeterlilik Birimleri

18UY0344-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre 18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması 18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması

EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,ELEKTRO EPİLASYON CİHAZI: Belirli formlardaki elektrik akımları ile kıl kökünü tahrip etmede kullanılan cihazı,EPİLASYON: Vücuttaki istenmeyen kılları/tüylerin kalıcı ya da uzun süreli uzaklaştırılmasını sağlayan yöntemleriHİJYEN: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümünü,ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,İŞ EKİPMANI: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,IŞIK SİSTEMLİ EPİLASYON CİHAZI: Foto termolize dayanan ışınların ısıya dönerek kıl kökünü tahrip etmede kullanılan cihazı,KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,LUP (LOOP): Işıklı büyüteci,PROP: Cihazlarda kullanılan başlıkları,RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri – epilasyon uzmanı seviye 4

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

 1. Güzellik uzmanlığı alanında eğitim veren kurumlarda epilasyon uygulamaları konularında en az iki(2) yıl süreyle öğretmen/öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak.

 2. Güzellik Uzmanı veya Epilasyon Uzmanı mesleklerinden birinde ustalık belgesine sahip olmak kaydıyla epilasyon uygulamalarını asgari üç (3) yıl icra etmiş olmak.

 3. Güzellik Uzmanı veya Epilasyon uzmanı seviye 4 mesleklerinden birinde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak kaydıyla epilasyon uygulamalarını asgari üç (3) yıl icra etmiş olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme- değerlendirme, ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

Güzellik Salonlarında Epilasyon Uzmanı Olarak Görev yapabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Bilgiler için tıklayın

Diğer Eğitimler ve Sertifikalar İçin Sitemize Göz Atın RunwayKariyerMykEğitimleri

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Myk Emlak Danışmanı Seviye 5 Sertifikası

🚀 Myk Emlak Sertifikası ile Hayallerindeki Kariyere Uç! 🚀 Emlak sektörüne adım atmak mı istiyorsun? Yoksa kariyerinde 🚀 roket hızında yükselmek mi? 💫 O zaman sana harika bir haberimiz var! Myk Eml

Comments


bottom of page